Prašome palaukti, kraunama...

 

Naujo darbuotojo adaptacija. Ko reikia, kad ji būtų sėkminga?

Adaptacija naujame darbe vyksta keliais etapais:

1.      Prisitaikymas prie naujos aplinkos. Šis etapas trunka kol naujas darbuotojas išsiaiškina, kur yra jo darbo vieta, kokios darbo priemonės jam reikalingos, kur yra pietaujama, posėdžiaujama ir t.t..

2.      Socialinė adaptacija (susigyvenimas su naujuoju kolektyvu). Šis etapas trunka nuo dviejų iki trijų mėnesių  ir vyksta sudėtingiau. Naujam darbuotojui tenka perprasti kolektyvo bendravimo ypatumus, tradicijas.

3.      Profesinė adaptacija. Kai kalbame apie profesinių kompetencijų (žinių ir įgūdžių) įgijimą ar/ir pritaikymą būtinoms darbo funkcijoms atlikti. Ši adaptacija gali užtrukti nuo keleto savaičių, mėnesio, metų ar daugiau. Ji priklauso nuo naujo darbuotojo kvalifikacijos ir darbo specifikos. Kuo atsakingesnės ir sudėtingesnės darbo funkcijos, tuo bus adaptuojamasi ilgiau.

Ji gali būti visai nesvarbi arba labai svarbi, jei pradėsime skaičiuoti lėšas skiriamas naujų darbuotojų paieškai ir pritraukimui, įvertinsime vadovų ar kitų darbuotojų skirtą laiką naujokų apmokymams, taip pat išeinančių darbuotojų įtaką mikroklimatui (autoritetingų darbuotojų išėjimas iš darbo dažnai demotyvuoja  kitus komandos narius) bei  įvertinsime įtaką darbdavio įvaizdžiui.

Tam, kad naujas darbuotojas įsilietų į organizaciją ir kuo greičiau pradėtų kurti pridėtinę vertę, jo įvedimo į darbą procesas turi būti suplanuotas ir pamatuotas.

Klausimai, į kuriuos turi atsakyti vadovai, kurdami naujų darbuotojų adaptacijos sistemas:

1.     Kaip dabar vyksta adaptacijos procesas ir kaip Jūsų komanda įsivaizduoja, kad jis turėtų vykti?

2.     Kokį įspūdį norima sudaryti pirmąją dieną? Kokią žinutę norime perduoti Naujam Darbuotojui? Kad esi laukiamas, kad esi komandos dalis ar k.t. ir kas gali padėti tai padaryti?

3.     Kokias darbo priemones reikia išduoti Naujam Darbuotojui ir kas Jūsų organizacijoje yra atsakingas už darbo priemonių sukomplektavimą?

4.     Ką reikia Naujam Darbuotojui žinoti apie naują aplinką, organizacijoje ar komandoje  vykstančius procesus, kad jis jaustųsi komfortiškiau?

5.     Kokia informaciją yra privaloma pateikti pirmą dieną? Kokią informaciją galime suteikti pirmą savaitę?

6.     Kokiu būdu pateiksime norimą perduoti informaciją? Kas bus pateikta dokumentuose, ar naudosime video, kitokias priemones ( Pvz. adaptacinę knygutę, Naujoko atmintinę, k.t.).

7.     Koks turėtų būti efektyvus Naujoko apmokymo procesas?

8.     Kaip vadiname Darbuotoją, kuris atsakingas už Naujo Darbuotojo apmokymą? Mentorius, bičiulis ar ..?

9.     Koks turėtų būti efektyvus Naujo Darbuotojo vertinimo procesas? Ar ji atliksite kartu su bandomojo laikotarpio vertinimu, ar turėsite tarpinius vertinimus? Ar vertindami Naujo Darbuotojo veiklą ir pritapimą prie komandos, organizacijos apklausite ir kitus darbuotojus? Jei taip, kaip tą darysite?

10. Ar prašysite grįžtamojo ryšio iš Naujo Darbuotojo, klausdami koks jo požiūris į organizacijoje vykstančius procesus, situacijų sprendimus ir t.t.? Ar tai darysite žodžiu ar per apklausas, susistemindami duomenis tolimesnei analizei?

11. Ir kaip vadinsite Naują Darbuotoją? Tiesiog Naujas Darbuotojas, Naujokas ar sugalvosite tik Jūsų organizacijai būdingą pavadinimą.  

Norite rasti unikalius atsakymus ir susikurti efektyvią bei linksmą Naujų Darbuotojų adaptacijos sistemą pagal jūsų organizacijos kultūrą, galimybes ir savitumą – susisiekite su mumis!